תויות חומרי הדברה

תויות חומרי הדברה בשימוש וגיליונות בטיחות

1. סולו בלוק – 3 מסמכים: תויות, MSDS ותעודת רישום

2. דינו פליי – 3 המסמכים : תויות, MSDS ותעודת רישום

3. סיפרין לתברואה – 3 מסמכים: תויות, MSDS ותעודת רישום

4. שוהם – 3 מסמכים: תויות, MSDS ותעודת רישום

5. היתר רעלים