חברת "מדביר מצפון" מחזיקה בכל ההיתרים וההסמכות הנדרשים

1-800-302-828

תויות חומרי הדברה

תויות חומרי הדברה בשימוש וגיליונות בטיחות 

1.      סולו בלוק – 3 מסמכים: תויות, MSDS ותעודת רישום

2.      דינו פליי – 3 המסמכים : תויות, MSDS ותעודת רישום

3.      סיפרין לתברואה – 3 מסמכים: תויות, MSDS  ותעודת רישום

4.      שוהם – 3 מסמכים: תויות, MSDS ותעודת רישום

5.      היתר רעלים